Sterk Zorg- en Welzijnsonderwijs

In onze regio, de gemeente Land van Cuijk en de gemeente Gennep, is sprake van een mismatch tussen de uitstroom vanuit het vmbo/havo/vwo/mbo/hbo en de vraag naar personeel vanuit de zorg- en welzijnsinstellingen. Het regionale onderwijsveld en de zorg- en welzijnsorganisaties zijn daarom vanaf september 2020 een intensievere samenwerking aangegaan om het zorg- en welzijnsonderwijs te versterken. Dit komt tot uiting in het traject Sterk Zorg- en Welzijnsonderwijs (SZWO).