10 doelen

Om de gezamenlijke ambitie te realiseren stellen we ons de volgende doelen:

1. Leerlingen van het voortgezet onderwijs hebben een reëel beroeps- en opleidingsbeeld voordat zij een keuze maken voor een vervolgopleiding.

2. De instroom van studenten vanuit het voortgezet onderwijs naar vervolgopleidingen in de sector zorg en welzijn is vergroot (ondanks de demografische ontwikkelingen).

3. We onderzoeken de mogelijkheid voor een doorlopende leerlijn waarbij de grenzen tussen vmbo en mbo vervagen.

4. Studenten van het mbo in de regio zijn goed voorbereid voor doorstroom naar het hbo in de regio doordat het onderwijs op elkaar is afgestemd.

5. Er is een consistente duurzame opleidingslijn voor een breed beroep in de sector zorg en welzijn. We onderzoeken de mogelijkheid om opleiden te verbreden door ontwikkeling van crossovers, keuzedelen en dubbelkwalificaties. We hebben daarbij oog voor de gevolgen voor andere opleidingen.

6. Er zijn voldoende gekwalificeerde docenten zorg en welzijn.

7. Onderwijs, bedrijfsleven en instellingen in de regio werken ontwikkelingsgericht en duurzaam samen, met als doel van elkaar te leren en elkaar te versterken.

8. De begeleidingscapaciteit van de instellingen zorg en welzijn is vergroot en er zijn alternatieve mogelijkheden voor stages/praktijkleren.

9. Leerlingen en studenten maken kennis met toepassingen van technologie in de zorg. Ondersteuning van technologie in de zorg is een vanzelfsprekend onderdeel van het zorgproces voor leerlingen en studenten (en cliënten en werknemers in de zorg).

10. De opleidingsvraag van zij- instromers voor de sector zorg en welzijn in de regio wordt cyclisch onderzocht. Het aanbod wordt afgestemd op de onderzochte opleidingsvraag en op de tekorten van de regionale arbeidsmarkt. Er wordt een passend opleidingsaanbod ontwikkeld/aangeboden.