Aanleiding

De mismatch op de arbeidsmarkt en de demografische ontwikkelingen leiden tot een intensievere onderlinge samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties. Het traject Sterk Zorg- en Welzijnsonderwijs (SZWO) is hier een goed voorbeeld van.

De ontwikkelingen in de zorg en snel veranderende maatschappij vragen om maatwerktrajecten en breed opgeleide zorgprofessionals. Werknemers met kennis van medische- en maatschappelijke zorg.

De kwalificatiestructuur in het onderwijs voldoet niet altijd. Om die reden bundelen we de krachten in de regio en versterken we de samenwerking tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs (vo, mbo en hbo).