Werkgroepen

Hieronder lees je welke werkgroepen er op dit moment lopen of zijn afgrond. Heb je vragen over een van de werkgroepen, dan kun je uiteraard contact opnemen met de betreffende procesbegeleider.

Vergroten begeleidingscapaciteit (loopt)
Procesbegeleider: Ineke Moonen - i.moonen@roc-nijmegen.nl

We creëren multidisciplinaire leeromgevingen voor studenten. Het onderwijs en het werkveld (zorg en welzijn) werken nauw samen en begeleiden de studenten in deze leeromgevingen.

We draaien een pilot met GoPro's. Dit geeft de mogelijkheid om studenten op afstand te begeleiden.

De studenten maken zelf vlogs op hun stageplekken. Als de filmpjes zijn geëdit kunnen ze worden ingezet voor de werkgroep: reëel beroepsbeeld.

Reëel beroepsbeeld (loopt)
Procesbegeleider: Dave Arts - D.Arts@metameer.nl

Het werkveld geeft aan wat een reëel beroepsbeeld is. Vervolgens is het de kunst om dit te vertalen naar het onderwijs (vo en mbo). We verleiden leerlingen en studenten die nog niet eerder met de sector zorg en welzijn in aanraking zijn geweest. Daarnaast bieden we verdieping aan leerlingen en studenten die al wel affiniteit hebben met de sector.

We ontwerpen een route, gericht op loopbaanontwikkeling voor de sector Zorg en Welzijn. Voor de opzet hiervan is inspiratie opgedaan bij het traject van Sterk Techniek Onderwijs (STO).

Technologie en zorg (afgerond)
Procesbegeleider: Dave Arts - D.Arts@metameer.nl

Er is onderzocht welke zorgtechnologie aanwezig is en wordt gebruikt in het werkveld. Vervolgens is de vertaalslag gemaakt naar wat dat betekent voor het onderwijs en hoe deze zorgtechnologie een plek kan krijgen in de tech-labs.

Leerlingen en studenten vanuit verschillende stromingen/richtingen hebben de mogelijkheid om kennis te maken met zorgtechnologie (zie de drie actielijnen) in het kader van loopbaanontwikkeling.

• Actielijn 1: zorgtechnologie in het profiel Zorg en Welzijn

• Actielijn 2: zorgtechnologie in de tech-labs

• Actielijn 3: voor de D&P studenten een keuzevak zorgtechnologie

Actielijn 1 en 2 zijn gerealiseerd en gereed voor de implementatiefase. Actielijn 3 wordt opgepakt in de werkgroep reëel beroepsbeeld.