Gezamenlijke ambitie

Wat is het doel?
Het traject SZWO is een co-creatie van onderwijs- en zorgorganisaties in deze regio. Dit met als doel leerlingen en studenten kansen te bieden om een reëel beroepsbeeld te ontwikkelen van de snel veranderende arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn. Daarmee kunnen zij ontdekken of ze over het talent en de interesse beschikken om als startende beroepsbeoefenaar een bijdrage te leveren in deze sector. We hopen de leerlingen en studenten daarbij te boeien voor en te binden aan de organisaties in de regio en de instroom te vergroten.


Hoe dragen we bij aan het doel?
We richten het onderwijs in aan de hand van realistische leersituaties uit de beroepspraktijk. We focussen op de belangrijkste vraagstukken waar de sector zorg en welzijn op dit moment voor staat, denk aan: de toegevoegde waarde van zorg en technologie (in de zorg) en de transitie naar werken gericht op positieve gezondheid.

Dat betekent dat we breed kijken binnen de sector zorg en welzijn en dat ook onderwijsthema’s als voeding, beweging en techniek in de scope meegenomen worden.

We bieden kansen aan zorgmedewerkers, docenten, studenten en organisaties om samen te werken en te leren (boundary crossing). Hierdoor verleiden we leerlingen tot een vervolgopleiding in de zorgsector, sluiten we met ons regionale onderwijs beter aan op de vraag van de arbeidsmarkt en bieden we onze studenten opleidingen die leiden naar werk.